Ons doel: zwarte bijen in stand houden

ZwarteBijen.com is een kleine hobby imkerij met grootse idealen. Wij imkeren met hart voor biodiversiteit, voor inheemse flora en met de voornaamste inheemse bestuivers: Nederlandse zwarte bijen.

Buitenkant gebouw in Toronto, Canada

Passie voor de inheemse bij

Wij houden de soort zwarte bij in stand en doen aan aan voorlichting en educatie. Daartoe plaatsen we zwarte bijen bij terreinbeheerders, verzorgen lezingen en geven cursussen waarin de zwarte bij centraal staat.

Zwarte koninginnenteelt

Middels het telen van zwarte koninginnen dragen we bij aan vergroten van de populatie en verdere proliferatie.

Zwarte bij promotie

Door binnen de zwarte bijen community een belangrijke bijdrage te leveren maken we de zwarte honingbij bekender en geliefder.

Beschikbaar maken

Door F1’s te telen en heel aan te bieden aan imkers kunnen de genen van de zwarte bij zich via darren (mannelijke honingbijen) verspreiden.

Een aanbod van bestuivingsdiensten

Door de wind, door de regen, dwars door alles heen (nou ja bijna alles) verricht de zwarte bij onvermoeibaar de ecodienst bestuiving. Ze vliegt en bestuift door bij temperaturen en onder condities waar andere bijen ophouden. En dat is, in een natuur die door klimaatverandering steeds meer a-synchroon loopt, goed voor zowel voedselgewassen als wilde flora.

Zwarte bijen plaatst inheemse bijen

  • Op bijzondere historische buitenplaatsen en landgoederen.
  • Op plaatsen waar andere, hoog-rendements, bijen ongewenst zijn.
  • Op plaatsen waar optimale bestuiving gewenst is.
Toerist maakt foto van een gebouw
Ramen van een gebouw in Neurenberg, Duitsland

Zwarte Bijen nieuwsbrief

  • Tot nadenken stemmende artikelen.
  • Stukjes bijen educatie.
  • Updates en nieuwtjes.

“ZwarteBijen heeft de bedreigde inheemse zwarte bij teruggebracht op ons historische landgoed.”

Arie Kruitkamp

Buitenplaats Berkenrode