5 Argumenten voor het plaatsen van bijenkasten met de inheemse zwarte bij:

1. Behoud van Biodiversiteit: De autochtone bij, Apis mellifera mellifera, vertoont een optimale adaptatie aan het lokale ecosysteem. Door te opteren voor imkers die deze bijensoort hanteren, wordt de bestuiving van inheemse flora, cruciaal voor biodiversiteitsbehoud, bevorderd.

2. Duurzame Honingproductie: De robuustheid van de zwarte bij resulteert in een hoge resistentie tegen ziekten en parasieten. Dit impliceert een duurzamere imkerpraktijk, gekenmerkt door een verminderd gebruik van behandelingen tegen parasieten.

3. Lokale Honingvoorziening: De honing geproduceerd door de zwarte bij bezit een unieke smaak en aroma, kenmerkend voor de regio. Door te kiezen voor lokale imkers die met deze bijensoort werken, wordt de lokale voedselvoorziening en economie versterkt.

4. Verbeterde Bestuivingsresultaten: De zwarte bij onderscheidt zich als een efficiënte bestuiver, van wezenlijk belang voor de landbouwsector. Door te kiezen voor imkers die deze bij hanteren, wordt de voedselproductie gestimuleerd en worden landbouwers ondersteund in hun teeltpraktijken.

5. Ondersteuning van Lokale Imkerij: De keuze voor imkers die met de inheemse zwarte bij werken, draagt bij aan de instandhouding van kleinschalige, duurzame imkerpraktijken en bevordert biodiversiteitsbehoud. De enige inheemse honingbij blijft behouden!

Kies bewust en kies voor imkers met de inheemse zwarte bij!

Bonus:

  • De zwarte bij is een fascinerende bijensoort met een rijke historie in Nederland.
  • Imkers die met de zwarte bij werken, kenmerken zich doorgaans door passie voor hun vak en een diepe betrokkenheid bij de natuur.
  • Door te kiezen voor imkers met zwarte bijen, wordt een significante bijdrage geleverd aan een gezonder en duurzamer ecosysteem.

Doe mee en help de inheemse zwarte bij te beschermen!