Zwarte bij

De zwarte bij is de inheemse honingbij in Nederland en de ons omringende landen.

Apis mellifera mellifera

…of ook wel:

Europese donkere bij.